BG-0045Biogreen lightmix 50l

biogreen-lightmix-50l.jpg

BG-0045Biogreen lightmix 50l

*BioGreen *LightMix és un substrat compost per torbes seleccionades de la millora qualitat que garanteixen un bon desenvolupament *radicular de la planta. És un substrat molt lleuger, per combinar amb els nutrients que el conreador esculli. 50 litres.

6,35 €